AJDON

  ไคโตซาน

1,100
1,200 /ชิ้น ลดทันที 100

ไคโตซาน สารไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติ สกัดได้จากไคตินที่เป็นโครงสร้างของเปลือกกุ้ง กระดองปู แกนปลาหมึก และผนังเซลของเห็ด ราบางชนิด ในธรรมชาติ ปริมาณของไคตินมีมากเป็นอันดับสองรองจากเซลลูโลส สารไคโตซาน มีสมบัติพื้นฐานคือสามารถย่อยสลายง่าย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เนื่องจากไคโตซานมีหมู่อะมิโน ซึ่งแสดงสมบัติพิเศษหลายประการ อาทิเช่น การจับกับอิออนของโลหะได้ดี และการมีฤทธิ์ทางชีวภาพ ปัจจุบันมีการนำสารไคติน-ไคโตซาน มาประยุกต์ใช้จริงทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ทางการแพทย์และเภสัชกรรม เช่น สารตกตะกอนในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเส้นใยสิ่งทอ โดยเฉพาะฤทธิ์ในทางการป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา

การใช้ไคโตซานกับการเกษตรด้านพืช

ความสามารถในการยับยั้งและสร้างภูมิต้านทานโรค : เนื่องจากไคโตซานมีสมบัติในการออกฤทธิ์เป็นตัวกระตุ้น (elicitor) ต่อพืช ทำให้สามารถกระตุ้นระบบป้องกันหรือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานในพืช ทำให้พืชผลิตเอนไซม์และสารเคมีเพื่อป้องกันตนเองออกมา ทำให้พืชลดโอกาสที่จะถูกคุกคามโดยจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคพืชจำพวก แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราบางชนิด โดยกลไกทำงานคือ ไคโตซานจะซึมผ่านเข้าทางผิวใบและหรือทางลำต้นพืช และไปช่วยยับยั้งการเกิดโรคพืชในกรณีที่พืชได้รับเชื้อและมีอาการของโรคพืชแล้ว หรือคือการรักษาโรคพืช ส่วนในพืชที่ยังไม่เป็นโรคหรือติดเชื้อ การใช้ไคโตซานจะช่วยเพิ่มความต้านทานโรคให้แก่กับพืชได้

ความต้านทานของพืชต่อแมลงศัตรูพืช : จะสังเกตเห็นได้ว่าพืชที่มีการใช้ไคโตซานอย่างสม่ำเสมอ พืชจะสามารถป้องกันตัวเองจากการทำลายของแมลงศัตรูพืชได้ดีกว่า ทั้งนี้เนื่องจากไคโตซานจะไปกระตุ้นให้มีการผลิตสารลิกนินและแทนนินในชั้นผนังเซลล์ของพืชมากขึ้น โดยจะสังเกตเห็นได้ว่ามีแวกซ์เคลือบที่ผิวใบของพืช

นอกจากนี้การใช้ไคโตซานยังช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน โดยไคโตซานสามารถส่งเสริมการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ เช่น เชื้อ Actiomycetes sp. Trichoderma spp. ทำให้เกิดการลดปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อ ( Furarium ) Phythophthora spp. ฯลฯ

 

อัตราการใช้ :

-นาข้าว,พืชไร่ ใช้ 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

-ไม้ผล,ไม้ยืนต้น ใช้ 10-20 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร

-พืชผักสวนครัว,ไม้ดอกไม้ประดับ ใช้ 5-10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

8.ขนาดบรรจุ :

1,000 ซีซี/1ขวด

หรือสอบถาม 089-4619544


สอบถามและพูดคุยเกี่ยวกับสินค้า


หมวดหมู่สินค้า